LPG

tecni naftni gas

>

Ugradnja LPG sistema

radi visoko profesionalni tim

Osnovne komponente sistema:

1.

2.

3.

4.

5.

Injektor

ubrizgava odgovarajuću količinu tečnog naftnog gasa u svaki cilindar.

filter

izmedju isparivača i injektora omogućava filtraciju gasa pre njegovog ulaska u injector.

ISPARIVAČ

je uredjaj ,koji prolaskom gasa menja njegovo stanje iz tečnog u gasovito redukujući u isto vreme pritisak.

ecu

gasni računar dobija signale sa benzinskog računara i kalkuliše količinu gasa koja će biti ubrizgana.

prekidaČ

služi za izbor korišćenja željenog goriva (LPG ili BENZIN) kao i praćenje nivoa gasa u rezervoara.

Kada je uređaj pravilno montiran (i podešen) on zahteva samo minimalno (redovno) održavanje. U to spada zamena gasnog filtera na svakom servisu. Čišćenje isparivača i zamena membrana na 60.000 km. Svakako ne treba zanemariti i redovne kontrole instalacije i uređaja bar jednom godišnje.

 

Ne treba zaboraviti i to da je potrebno izvršiti štelovanje autogasa nakon svake zamene vazdušnog filtera jer se tom prilikom promeni odnos vazduha i gasa što dovodi do toga da automobil ima manju snagu.

Uticaj gasa na motor

  • Tiši i mirniji rad motora
  • Vek trajanja motora povećava se za 35%
  • Potpuno sagorevanje mešavine plin-vazduh u cilindrima motora ne dovodi do gubitka goriva u izduvnim gasovima
  • Veća trajnost ulja u motoru (duže vremena zadržava sopstvene karakteristike, jer se ne razgrađuje s benzinom)
  • Ne dopušta stvaranje korozije koja nastaje prisustvom aditiva koji se dodaju benzinu radi poboljšanja njegovih osobina
  • Udvostručuje se vek katalizatora i lambda sonde

Copyright © 2016 Panon Holding  All rights reserved.

Powered by

ZAKAžITE servis ili ugradnju 064 815 70 58