Punjenje i distribucija

propan - butan gasa u bocama

PANON HOLDING  Vam garantuje sigurnost samo onih tng boca  koje je punila u svom pogonu

U ponudi PANON HOLDING nudimo gas boce kapaciteta

Boca kapaciteta 3 kg. Smeša propan-butan.

Boca kapaciteta 5 kg. Smeša propan-butan. Zbog male težine i praktičnosti uglavnom se koristi u kampovima, u lovu i ribolovu,   planinarenju.....

Standardna boca kapaciteta 10 kg. Smeša propan-butan. Uglavnom se koristi u domaćinstvu i ugostiteljstvu.

Boca kapaciteta 35 kg. Smeša propan-butan. Uglavnom se koristi u ugostiteljstvu i industriji zbog velikog kapaciteta.

Jedan kilogram propan-butan gasa daje toplotnu energiju od  12,8 kWh.

TNG boca od 10kg ima ukupnu energetsku vrednost od 128,0 kWh,

TNG boca od 35 kg ima 448,0 kWh.

Posedujemo više teretnih vozila (kako kamiona, tako i manja pick-up vozila) za prevoz TNG boca na kućnu adresu kupcima iz Sente i Ade.

Mere sigurnosti prilikom rukovanja gasa u boci

TNG je bezbojan, veoma zapaljiv i eksplozivan gas, karakterističnog mirisa.

 • bocu uvek držati uspravno i sa zatvorenim ventilom
 • ne izlagati bocu temperaturi višoj od 40°C (sunce, vatra, itd...)
 • koristiti samo dopuštene materijale i predviđena trošila
 • posle upotrebe gasa u boci, obavezno zatvoriti ventil
 • ne spajati bocu na trošilo bez regulatora pritiska
 • opremu je potrebno redovno kontrolisati
 • pri zameni boce strogo je zabranjeno pušiti i prilaziti otvorenim plamenom

Ukoliko osetite miris ili nekontrolirano isticanje gasa u prostoriji:

Zatvoriti ventil na boci, otvoriti prozore i vrata, te ne paliti svetlo, upaljač, isključiti obavezno frižider. Sapunicom proveriti mesto propuštanja i odkloniti uzrok. Ako ste u nemogućnosti da odkloniti uzrok neispravnosti, obratite se serviseru.

Kod pojave nekontrolisanog plamena na instalaciji :

Zatvoriti ventil na boci,  i izneti iz prostorije te pristupiti gašenju požara vatrogasnim aparatom. Ako je zaustavljeno isticanje gasa , vatra se može gasiti vodom. U slučaju nemogućnosti gašenja vatre, odmah obavestiti ukućane i napustite prostorije. Nazvati vatrogasnu službu (tel.193) i obavestiti ih da se radi o požaru s propan-butan gasom.

Copyright © 2016 Panon Holding  All rights reserved.

Powered by

 

 • bocu uvek držati uspravno i sa zatvorenim ventilom
 • ne izlagati bocu temperaturi višoj od 40°C (sunce, vatra, itd...)
 • koristiti samo dopuštene materijale i predviđena trošila
 • posle upotrebe gasa u boci, obavezno zatvoriti ventil
 • ne spajati bocu na trošilo bez regulatora pritiska
 • opremu je potrebno redovno kontrolisati
 • pri zameni boce strogo je zabranjeno pušiti i prilaziti otvorenim plamenom